Gerent

Administrativa / Compres  / Qualitat

Administrativa / Secretària de Gerència

Administrativa / RRHH / Comptabilitat

Cap de Servei CCTRVO

Coordinador CCTRVO

Cap de Serveis Informàtics

Administrador de Sistemes

R&D Manager

Tècnic R&D

Oficina Tècnica / PRL

Oficina Tècnica / Enginyeria del Manteniment

Cap de Servei EDAR