CCB Serveis Mediambientals

CCB Serveis Mediambientals

Sóm una Societat Mercantil de capital públic

CCB Serveis Mediambientals, SAU, va ser constituïda a l’any 1994 pel Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs, actual Consorci Besòs Tordera, amb la finalitat de realitzar una gestió directa de part de les àrees de competència del Consorci.

Consorci Besòs Tordera

Missió

Assolir la sostenibilitat del medi natural realitzant una gestió directa de les funcions de competència del Consorci dins l’àmbit de la gestió del Sanejament, i de la gestió d’actius del sector públic d’una manera eficaç i eficient, amb una continuada recerca cap a l’excel·lència.

Visió

Ser un referent de qualitat per a la resta d’organitzacions del sector en quan a la gestió de bens i serveis vinculats a infraestructures públiques de caràcter mediambiental.

Ens proposem assolir una organització en continu creixement tècnic que proporcioni robustesa i seguretat operativa a les infraestructures que gestionem, i per altra banda seguretat i desenvolupament professional als seus empleats.

Professionalitat

Treballem en contínua recerca de la qualitat total, amb la millora dels processos interns, la estandardització, la formació continua i el desenvolupament dels nostres professionals.

Integritat

Ens relacionem de manera clara i honesta tant entre nosaltres mateixos com amb clients i col·laboradors externs. Respectem els nostres compromisos fins el final i busquem sempre el “win-win” (guany-guany) en tots els nostres acords.

Excel·lència

Treballem en contínua recerca de la qualitat total, amb la millora dels processos interns, la estandardització,
la formació continua i el desenvolupament dels nostres professionals.

Sostenibilitat

Promovem el desenvolupament sostenible des del punt de vista econòmic, tècnic i mediambiental, fixant el nostre horitzó en les properes generacions a l’hora de prendre decisions estratègiques.

Flexibilitat

Ens adaptem contínuament als canvis que es generen a l’entorn, fugim de la zona de confort per créixer i poder donar resposta a les necessitats presents i futures.

Junta General

Consorci Besòs Tordera

Junta General

Consell d’Administració

President

Sr. Josep Monràs i Galindo

President

Consellers

Sr. Albert Solà i Rovira

Conseller

Sr. Nicolás Zamora Contreras

Conseller

Junta General

Consell d’Administració

Sr. Joan Vila Matabacas

President

Consellers

Sr. Albert Solà i Rovira

Conseller

Sr. Nicolás Zamora Contreras

Conseller

Consulta els nostres estatuts
Consulta la nostra política de qualitat
Consulta la nostra organització