Serveis de manteniment especialitzat

Treballs de manteniment especialitzat d’infraestructures públiques al sector del Sanejament (EDAR i EBAR) i del Tractament de Residus Urbans, amb personal tècnic altament especialitzat i qualificat.

 • Manteniment electromecànic
 • Manteniment normatiu d’instal·lacions elèctriques
 • Manteniment preventiu optimitzat
 • Manteniment predictiu (termografia i anàlisi de vibracions)
 • Manteniment d’instrumentació de procés.
 • Treballs de caldereria.
 • Manteniment de sistemes d’automatització i control: PLC, Scada, Telecontrols…

Instal·lacions elèctriques

Confecció d’esquemes elèctrics, execució d’obres de reforma i de nova instal·lació de tipus elèctric. Muntatge de quadres elèctrics de potència i maniobra, de control, de serveis informàtics.

Informàtica Industrial, Automatització i Control

Realització de Projectes, direcció i execució de treballs d’automatització avançada en infraestructures de Sanejament (Estacions Depuradores, Estacions de Bombament).

 • Disseny i confecció d’estructures de control i regulació.
 • Programació de PLC i Sistemes de Supervisió de Control i Adquisició de Dades SCADA.
 • Xarxes de comunicacions industrial: Ràdio UHF, Microones, TCP-IP, VPN….
 • Sistemes de videovigilància

Enginyeria

Direcció i realització de projectes, tant d’infraestructures de sanejament com d’anàlisi, investigació, estudis, diagnòstics, avantprojectes i assessoria tècnica en temes de control, actuació i recuperació ambiental.

Projectes de legalització: Instal·lacions elèctriques; Equips a pressió; EPQ…

Informàtica de gestió

Anàlisi, disseny, programació i implantació d’aplicatius informàtics específics per a la gestió tècnica i administrativa del Consorci Besòs Tordera.

 • Bases de Dades. Integració i interconnexió.
 • Programes de Gestió.
 • Aplicatius SIG
 • Comunicacions TCP-IP
 • Virtualització de Sistemes.

R+D+I

Emprenedoria de projectes R+D+I, propiciant aliances avantatjoses centres de recerca, institucions acadèmiques i centres tecnològics, tant d’àmbit nacional com internacional, enfocades en la millora continua de la gestió, l’eficiència i la sostenibilitat dels sistemes de sanejament.