D’acord amb el que estableix la Llei orgànica de Protecció de Dades (LOPD) 15/1999 i la General Data Protection Regulation (GDPR), Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016, l’informem que les dades personals recollits en aquest document seran inclosos en un fitxer sota la responsabilitat de CCB Serveis Mediambientals, SAU amb la finalitat de complir els compromisos entre les parts.Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en:
CCB Serveis Mediambientals, Av. St. Julià, 241, 08403 Granollers, Barcelona