CCB Serveis Mediambientals, SAU t’informa sobre la seva Política de Privacitat respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recaptats per la navegació o contractació de serveis a través del lloc web www.ccbserveis.cat

En aquest sentit, el Titular garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en la Llei orgànica 15⁄1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i al Reial decret 1720⁄2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016⁄679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD).

L’ús de lloc web implica l’acceptació d’aquesta Política de Privacitat així com les condicions incloses en l’Avís Legal.

Principis aplicats en el tractament de dades

En el tractament de les teves dades personals, el Titular aplicarà els següents principis que s’ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades:

  • Principi de licitud, lleialtat i transparència: El Titular sempre requerirà el consentiment per al tractament de les teves dades personals que pot ser per a un o diverses finalitats específiques sobre els quals t’informarà prèviament amb absoluta transparència.
  • Principi de minimització de dades: El Titular et sol·licitarà només les dades estrictament necessàries per a la fi o les finalitats que els sol·licita.
  • Principi de limitació del termini de conservació: Les dades es mantindran durant el temps estrictament necessari per a la fi o les finalitats del tractament.
   El Titular t’informarà del termini de conservació corresponent segons la finalitat. En el cas de subscripcions, el Titular revisarà periòdicament les llistes i eliminarà aquells registres inactius durant un temps considerable.
  • Principi d’integritat i confidencialitat: Les teves dades seran tractades de tal manera que la seva seguretat, confidencialitat i integritat estigui garantida.
   Has de saber que el Titular presa les precaucions necessàries per a evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels seus usuaris per part de tercers.

Els teus drets

El Titular t’informa que sobre les teves dades personals tens dret a:

 • Sol·licitar l’accés a les dades emmagatzemades.
 • Sol·licitar una rectificació o la cancel·lació.
 • Sol·licitar la limitació del seu tractament.
 • Oposar-te al tractament.
 • Sol·licitar la portabilitat de les teves dades.

L’exercici d’aquests drets és personal i per tant ha de ser exercit directament per l’interessat, sol·licitant-lo directament al Titular, la qual cosa significa que qualsevol client, subscriptor o col·laborador que hagi facilitat les seves dades en algun moment pot dirigir-se al Titular i demanar informació sobre les dades que té emmagatzemats i com els ha obtingut, sol·licitar la rectificació d’aquests, sol·licitar la portabilitat de les seves dades personals, oposar-se al tractament, limitar el seu ús o sol·licitar la cancel·lació d’aquestes dades en els fitxers del Titular.

Per a exercitar els teus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, portabilitat i oposició has d’enviar un correu electrònic a CORREU ELECTRÒNIC juntament amb la prova vàlida en dret com una fotocòpia del D.N.I. o equivalent.